Манеты старажытнай Русі

Падставы для сумневаў
палягаюць яшчэ і ў тым, што далей у сваёй працы мінскі нумізмат відавочна
«нацягвае» адзін з тыпаў кіеўскіх нагат Святаполка на шасцімесячнае княжанне
полацкага князя Усяслава Брачыславіча ў Кіеве ў другой палове
XI стагоддзя. Нягледзячы на багатую
гістарыяграфію разнясення эмісій нагат па ўсім XI
і нават пачатку XII
стагоддзя, не вядомыя самі манеты, якія б неслі якуюсьці іншую тамгу апроч
Уладзіміравай ці Святаполкавай. Праўда, тып манет Святаполіса з добра чытальным
імем ягонага святога патрона Пятра (у выглядзе ГТЕТОР) сапраўды мае трохі
мадыфікаваны княскі знак. Гэта, а таксама вялікая колькасць манет кепскага
выканання з нечытальнымі надпісамі, дало падсгаву ўсумніцца, ці былі эмісіі
нагат скончаныя ў 1019 годзе, калі кіеўскім пасадам трывала авалодаў Яраслаў
Уладзіміравіч. На самай справе, цягам яшчэ двух гадоў, у часе яго верагоднага
супраўлення з Брачыславам Полацкім, магло паўстаць пытаяне, манеты з якой
тамгой біць далей — Яраслава ці Брачыслава Яно магло быць развязанае шляхам
асцярожнага эмітавання перайманняў манет папярэдніх выпускаў. Але ўзнікае
пытанне, чаму Яраслаў у часе свайго працяглага аднаасобнага князявання гэтак і
не выбіў кіеўскіх нагат са сваёй тамгой. Гэтыя манеты навуцы невядомыя.
Найверагодней, у складаны час няпростай міжусобнай барацьбы выпуск нагат быў
спынены назаўсёды. He
трэба забывацца, што становішча было абцяжаранае абмежаваным замежным
забяспечаннем краю серабром, што прывяло ў будучым да наступлення гэтак званага
безманетнага перыяду.

Зараз на сайце

Зараз на сайце 0 наведвальнікаў.

Лічыльнікі

Rating All.BY

Статыстыка

-