Манеты старажытнай Русі

Але не ён, а іншы сын
памерлага князя — Алег стауся найболыы актыўным барацьбітом за незалежнасць
Северскіх земляў. У 1078—1079 гадах адбыліся жорсткія сутычкі з кіяўлянамі, што
скончыліся на карысць апошніх. У выніку Раман быу забіты, а Алег высланы ў
візантыйскую няволю (успомнім тут і аналогію з полацкімі князямі). За кароткі
час гэты северскі князь паспеў пакінуць матэрыяльныя сведчанні сваёй дзейнасці.
Вядомы надзвычай рэдкія манеты, знойдзеныя на Таманскім паўвостраве, што
I. Спаскі атрыбутаваў акурат Алегу,
хрысціянскае імя якога было Міхаіл (Алег было імем княскім). На адным баку
гэтых манет выяўлены архангел Міхаіл, а на другім змешчаная папулярная ў той
час формула «Госгодн, помозн Ммхамлу».

У 1094 годзе Алег
вярнуўся спярша да Тмутаракані, а потым адбіў і сталічны для тагачаснай
Севершчыны пасад у Чарнігаве. У выніку цяжкога змагання з Кіевам за
незалежнасць севяране канчаткова вызваляюцца з-пад апеісі «бацькі гарадоў
рускіх».

Тмутараканскія наследаванні часоў Амсціслава ці Алега

3 канца
XI стагоддзя ў рускім свеце расшўсюджваюцца
ўнармаваньш па вазе грашовыя сродкі буйнога гандлю — сярэбраныя пруткі-грыўні.
Пруткі і раней вырабляліся як на Русі, так і ў іншых народаў, але яны не мелі
сталай формы і вагі, гэта значыць не былі манегнымі. Самі манеты на той час
заставаліся на рыюсах рускіх кінястваў у нязначнай колькасці і былі
прадстаўленыя ўжо досыць даўнімі эмісіямі. У скарбах часам выступаюць і даволі
рэдкія залатыя пруткі.

Манетныя грыўні
адліваліся ў розных рэгіёнах па розных вагавых стандартах, але мелі міжземнае
хаджэнне. Іх знаходзяць пераважна ў скарбах, якія зусім не маюць дамешку манет.
3 эканамічным развіццём Русі пашырылася патрэба ў буйных аплатах, якія нязручна
было ажыццяўляць у дробнай манеце. У прутках складаліся вялікія дэпазіты
маёмасці і «купецкія капіталы», агульныя скарбцы «сумесных прадпрыемстваў»
дробных гандляроў і княскія скарбніцы. Для штодзённых дробных разлікаў грыўні
былі занадта буйной вартасці і ў іх амаль не ўдзелыгі'іалі. Першыя летапісныя
ўспаміны аб грыўнях адносяцца да 1140-ых гадоў.

Кіеўская грыўня

Зараз на сайце

Зараз на сайце 0 наведвальнікаў.

Лічыльнікі

Rating All.BY

Статыстыка

-