Пражскі грош на Беларусі

Найважнейшую ролю
адыгралі пражскія грошы ў станаўленні грашовай сістэмы ВКЛ. Ужо ў
XIV стагоддзі яны дасталі шырокае прызнанне ў
краіне, стаўшы ў шэрагу з грыўнямі асноўным сродкам унутранага і знешняга
гандлю як з Захадам, так і з Усходам (перадусім з Наўгародскай рэспублікай).

Рэал наварскі Карласа 11 (1349-1387)

 

Перад беларускімі
даследнікамі яшчэ стаіць пытанне аб тым, калі ўпершыню пражскія грошы пачалі
адыгрываць важную ролю ў грашовым абарачэнні розных частак нашай дзяржавы.
Найверагодней, істотнае пранікненне чэшскай манеты адбылося ў часы валадарання
Караля IV, ці нават раней.
Найвялікшая ж плынь грошаў палілася ў Беларусь з пачатку
XV стагоддзя. Праз пэўны час па смерці Вацлава
IV у 1419 годзе масавы
прыток пражскіх грошаў на землі нашай дзяржавы прыпыняецца. Ягоныя грошы найбольш
пашыраныя ў манетных скарбах Беларусі, аднак ступень іх захавання найгоршая
перад грошамі ўгіх ягоных папярэднікаў.


Грош люксембургскі Вацхава
IV

Чэшскага (1378— 1419)


 

Абмежаваныя па
колькасці эмісіі новых уладароў Чэхіі сярэдзіны XV
— сярэдзіны XVI
стагоддзя не набралі ўжо былой папулярнасці ў
ВКЛ, але манеты першых чатырох эмітэнтаў працягвалі сваё курсаванне. Асабліва
гэта тычыцца грошаў Вацлава IV, бо
даўнейшыя высакапробныя грошы перш за ўсё адбіраліся з абарачэння і
пераплаўляліся: як у Чэхіі, гэтак і ў нас. Познія пражскія грошы на Беларусь
практычна не трапілі (вядомая толькі адзіная знаходка гроша Юрыя з
Падзябрадаў).

У першай палове
XVI стагоддзя пражскія
грошы выбіваліся, між іншым, у Яўхімаве, разам са знакамітымі яўхімсталерамі. У
1527 годзе кароль Фердынанд
I выбіў першы датаваны
пражскі грош. На жаль, ён жа назаўсёды спыніў эмісіі гэтай знакамітай манеты
дваццаццю гадамі пазней. Гаспадар-аўстрыец зрабіў гэта самым ганебным чынам. На
апошнім тыпе гроша з 1547 года чэшскі леў быў арыентаваны гэтак, нібы ён стаіць
на чатырох лапах, сімвалізуючы страту Чэхіяй незалежнасці.


Грош малы, г. Нансі (Францыя), Караль
II
(каля 1400 года)

Зараз на сайце

Зараз на сайце 0 наведвальнікаў.

Лічыльнікі

Rating All.BY

Статыстыка

-