Стагоддзе траякоў

Стагоддзе
Рэнесансу дыктавала змены ў грамадскім жыцці, у тым ліку мяняліся і
грашовыя сістэмы. Адбываўся павольны пераход ад сярэднявечных сістэм з
двума-трыма наміналамі (адным асноўным) да сістэм новага часу з вялікай
колькасцю наміналаў.


Траяк
торуньскі (1535)

He
абышлося і без каталізатара гэтых пераўтварэнняў, які прыйшоў з
Захаду. Са станаўленнем моцнай польскай дзяржавы шырокае распаўсюджанне
атрымала ідэя аб'яднання грашовых сістэм краін, уцягненых у арбіту палітычнага
ўплыву Польшчы, у агульную, заснаваную, вядома, на ўласна польскай. Першая
спроба ажыццяўлення гэтых планаў была здзейсненая ў 1508 годзе, калі на
Наваградскім сойме абмяркоўваліся варункі новага адкрыцця Віленскага манетнага
двара. Тады вярхі Вялікага княства адпрэчылі прапанову палякаў зраўняць курс
літоўскіх і польскіх паўгрошаў, што прывяло
б да скасавання адметнай манетнай стапы ВКЛ.


Траяк літоўскі (1546)

Болей пашчасціла
Польшчы ў перамовах са сваімі леннікамі — Прусамі Каралеўскімі і Княскімі. За
некалькі гадоў грашовае абарачэнне гэтых краёў змянілася да непазнавальнасці.
Галоўны ўплыў на згаворлівасць прускіх урадаў аказала стварэнне новай,
шматнаміналавай грашовай сістэмы ў Польшчы. Яна сапраўды была вельмі прагрэсіўнай
і праіснавала з невялічкімі зменамі ажно да часоў Яна Казіміра. Сістэма
нараджалася ў дыскусіях слынных тэарэтыкаў манетнае справы — Ёста Людвіка Дэцыя
і Міколы Каперніка. Быў прыняты праект першага, бо Дэцый валодаў пэўным
досведам у манетнай справе і ўлічваў інтарэс дзяржавы ў эмітаванні грошай.
Капернік жа стаяў на пазіцыях беспрыбытковага біцця манеты, пры якім яе
намінальная вартасць была большай за фактычную толькі на велічыню выдаткаў на
яе выраб.


Траяк літоўскі (1562)

Зараз на сайце

Зараз на сайце 1 гость.

Лічыльнікі

Rating All.BY