Стагоддзе траякоў

Траяк, г. Рагуза (1629)

Тым болей дзіўным выглядае выпуск гэткіх нізкапробных траякоў адначасова з высакапробнымі, бо апошнія, значна болей шматлікія, здаецца, лепей прыдаліся б да выплат замежным наймітам. Такім чынам, найбольш верагодна, што гэтыя манеты эмітаваліся трохі пазней, магчыма ўжо па Люблінскай уніі, але не раней за выпуск апошняга «правільнага» з гледзішча дабрыні траяка, гэта значыць 1566 года. Была ўжытая адна з апошніх «легальных» датаў (1562), бо на час выбіцця эмісіі траякоў ужо былі забароненыя.

Траяк літоўскі з дзіркай (1593)

Прынука ж да выпуску была. У 1566 годзе па завышанай стапе былі выбітыя літоўскія паўгрошы з гербам «Ястрабец», якія хутка выклікалі незадавальненне ў насельніцтва. На прускім сейміку 1567 года прагучалі скаргі на ліхасць гэтых манет. Пашыраўся новы скандал у манетнай справе (адразу па яшчэ памятным «сатырычным»), што да ўмяшальніцтва Польшчы было не характэрным для стабільнай грашовай сістэмы ВКЛ. Каб безадкладна залагодзіць яго, кепскія паўгрошы, што не паспелі трапіць у абарачэнне (або і некаторыя выкупленыя), тэрмінова перабілі ў траякі.

Тагачасная падробка літоўскага траяка Стафана Баторыя

Наступныя вялікалітоўскія траякі біў ужо толькі Стафан Баторый у час, калі ад былой адметнай грашовай сістэмы ВКЛ не засталося і сляда. Ягоная ардынацыя 1580 года была абвешчана як для наноў адкрытых польскіх, так і для вялікалітоўскіх манетных двароў. Гэтак пачаўся перыяд Рэчы Паспалітае Абодвух Народаў у манетнай справе ВКЛ, калі апошняя нічым ужо не рознілася ад польскай і суіснавала побач з ёй як складовая частка аднаго цэлага. У новай грашовай сістэме цэнтральнае месца заняў траяк.

Залачоны траяк літоўскі (1595)

Зараз на сайце

Зараз на сайце 3 гостя.

Лічыльнікі

Rating All.BY

Статыстыка

-