Талеры на Беларусі

У 1627 годзе сейм Рэчы Паспалітае цалкам забараніў выбіццё дробнай манеты, што хутка падлягала псуццю. З манетай талеравай справа палягала інакш. Гэта была міжнародная валюта для буйных разлікаў, і таму яна не магла псавацца ў значнай меры, інакш гэта сталася б ганьбай для эмітэнта і манета папросту б не прымалася. У тым жа годзе ў Быдгашчы распачалося даволі масавае выбіццё талераў і паўталераў для абарачэння, якое працягнулася да канца жыцця Жыгімонта Вазы і праз усё панаванне ягонага сына Уладзіслава. Неўзабаве да выпуску талеравае манеты далучыліся прускія гарады Торунь, Гданьск і Эльблёнг. З перыяду валадарання Жыгімонта IV вядомы і шэраг камемаратыўных талераў.

Сярэдзіна XVII стагоддзя сталася векам росквіту абарачэння талераў на беларускіх землях, аднак гэта былі не мясцовыя, а заходнееўрапейскія манеты самых розных краёў. Найбольш распаўсюджанымі былі бітыя ў аграмадных колькасцях талеры розных правінцый Нідэрландаў — гэтак званыя крыжовікі (талеры крыжовыя, альбо патагоны) і іх фракцыі — паў- і чвэрцьпатагоны, ляўкі (талеры з ільвом, альбо лёвэндаальдэры) і паўляўкі, палашнікі (каралеўскія талеры, альбо рыксдаальдэры) і паўпалашнікі. У дакументах часта апускаецца дзяржаўная прыналежнасць талера, што выразна сведчыць пра яго міжнароднае прызнанне як манеты агульнавядомай і стабільнай.

З цягам часу ў Заходняй Еўропе набывалі папулярнасць розныя фракцыі талераў, напрыклад 2/3 (гульдэн) і 1/3 (паўгульдэн). У XVIII стагоддзі, што распачалося панаваннем у Рэчы Паспалітай саксонскай дынастыі і жорсткімі войнамі, шырокі распаўсюд у краіне атрымалі саксонскія і прускія талеры і іх фракцыі. Апошні кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, што правёў грашовую рэформу ў дзяржаве, біў 8-залатоўкавыя, а напрыканцы валадарання — 6-залатоўкавыя талеры. Гэта былі манеты рознага курсу, прывязаныя ўжо да польскай залатоўкавай грашовай сістэмы. Яны аб'яднаныя найменнем «талер» толькі фармальна, дзякуючы кшталту вялікае срэбнае манеты, пік славы якой у Еўропе прыйшоўся на XVII стагоддзе.

Зараз на сайце

Зараз на сайце 0 наведвальнікаў.

Лічыльнікі

Rating All.BY

Статыстыка

-